ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย

โครงการเรียนรู้พระสมเด็จผ่านพระตระกูลสมเด็จ ผ่านเศษหักพระสมเด็จ และพระตระกูลสมเด็จ

หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ

การศึกษาพระสมเด็จด้วยการพิจารณาเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าเชิงเปรียบเทียบ

ผ่านเศษแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระตระกูลสมเด็จขึ้น

 

                เนื่องจากปัจจุบันพระสมเด็จที่จัดสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต  พรหมรังสี ทั้งสามวัด ได้แก่วัดระฆัง วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย  มีค่าความนิยมสูงและเป็นที่สุดยอดแห่งการแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและบุคคลทั่วไป เป็นอย่างมาก  ซึ่งการพิจารณาพระสมเด็จ  จะศึกษาจากหลักใหญ่ ๆ  ได้แก่ พิมพ์ทรงหนึ่ง เนื้อหามวลสารหนึ่ง และธรรมชาติความเก่าหนึ่ง  ซึ่งการที่จะให้เกิดความกระจ่างในการศึกษาพระสมเด็จให้พอวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการศึกษาข้อมูล  ทั้งยังต้องมีโอกาสได้ผ่านตาพระสมเด็จแท้ ๆ เป็นจำนวนมาก   ซึ่งในปัจจุบันมีความยากลำบากอย่างยิ่งที่จะหาตัวอย่างพระสมเด็จแท้ ๆ สักองค์มาได้พิจารณาเนื่องจากค่านิยมของพระสมเด็จทั้งสามวัดมีราคาสูงมากถึงหลักล้านบาท  ทำให้เกิดอุปสรรคยากลำบากต่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จเป็นอย่างมาก

ซึ่งการศึกษาพิจารณาพระสมเด็จที่กล่าวมา  จะศึกษาจากหลักใหญ่ ๆ  ได้แก่ พิมพ์ทรงหนึ่ง เนื้อหามวลสารหนึ่ง และธรรมชาติความเก่าหนึ่ง      ซึ่งการศึกษาในเรื่องของพิมพ์ทรงของพระสมเด็จที่มีมากมายหลายพิมพ์ทรง แต่ละพิมพ์ทรงก็มีหลายบล๊อก    ซึ่งอาจศึกษาได้จากหนังสือตำราต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก   

เนื่องจากการปลอมพระสมเด็จในด้านพิมพ์ทรงปัจจุบันใช้เทคนิคการปลอมอันทันสมัยเรื่องการถอดพิมพ์ให้เหมือนเกือบ 100 %  ทำได้ง่ายมาก  แม้แต่เหรียญเก่า ๆ ของคณาจารย์ที่มีตำหนิในพิมพ์ทรงมากมายเพื่อการพิจารณา  ก็มีการทำปลอมด้วยบล็อกคอมพิวเตอร์  ก็ยังทำได้เหมือนจนผู้ชำนาญการแยกของแท้กับของปลอมโดยพิจารณาจากตำหนิในพิมพ์ทรงก็ดูไม่ค่อยออก  เพราะฉะนั้นในพิมพ์ทรงพระสมเด็จที่ไม่ได้มีตำหนิซับซ้อนเมื่อเทียบกับเหรียญคณาจารย์ ก็ทำให้ไม่ยากต่อการปลอมแปลงพิมพ์ทรงแต่อย่างใด 

ซึ่งท่านปรมาจารย์แห่งการศึกษาพระสมเด็จ  ตรียัมปวายได้ให้ข้อเตือนใจนักนิยมพระสมเด็จว่า  จุดชี้ขาดของพระสมเด็จนั้นวัดกันที่เนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่า เป็นประเด็นสำคัญเหนือกว่าพิมพ์ทรง    ดังนั้นการศึกษาในเรื่องเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษา   เพราะว่าถ้าแม่นเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าก็จะมีพื้นฐานที่ดีต่อการพิจารณาพระสมเด็จเป็นอย่างมาก 

แต่การพิจารณาในเรื่องเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จ  มีความยากลำบากต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก  เพราะจะต้องรวบรวมตัวอย่างของเนื้อหาของพระสมเด็จทั้งสามวัดรวมทั้งพระตระกูลสมเด็จทุกตระกูลเพื่อเป็นพื้นฐานของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบด้านเนื้อหา   โดยพิจารณาคำนวณอายุของเนื้อผงจากการประเมินทางสายตา เพื่อค้นหา ความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จแท้กับพระสมเด็จปลอม  และ พระสมเด็จแท้กับพระตระกูลสมเด็จที่เนื้อจัด 

  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการพิจารณาพระสมเด็จในด้านเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่า  ทำให้อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ประธานชมรมอนุรักษ์มรดกไทย   ที่เคยมีประสบการณ์จากการที่เคยศึกษาพระกรุเก่าโบราณเนื้อดิน-เนื้อชิน  ขณะเมื่อเริ่มศึกษาจะชอบซื้อพระกรุที่สภาพสึก ๆ หรือเศษหักของพระกรุแท้ ๆ มาศึกษา  ซึ่งจะทำให้มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามวลสารและธรรมชาติความเก่าของพระได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะทำให้สามารถวินิจฉัยถึงสภาพความเก่าและประเมินอายุของพระนั้น ๆ ได้ว่าเป็นพระกรุของเมืองไหน  ยุคใด สมัยใด  จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้เมื่อต้องการศึกษาพระสมเด็จ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจึงได้พยายามรวบรวมพระตระกูลสมเด็จทุกสภาพเอาไว้จำนวนมากเพื่อนำมาศึกษาโดยเช่าหาพระสมเด็จแท้ ๆ ที่แตกหักและพระตระกูลสมเด็จทุกสภาพจากนิตยสารพระเครื่องต่าง ๆ และจากสนามพระทั่วไป   เพื่อนำมาพิจารณาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบอายุความเก่า   แต่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2549  พบว่าสนามพระทั่วไปและพระที่ออกให้บูชาตามนิตยสารพระเครื่องที่เคยมีพระเนื้อผงตระกูลสมเด็จพิมพ์ต่าง ๆ ก็ไม่มีพระสมเด็จยุคเก่าให้บูชา  ทำให้เกิดความยากลำบากต่อการศึกษามากขึ้น

ซึ่งหลังจากศึกษามาหลายปี   วันหนึ่งได้พบความลับบางประการในเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จ  ทำให้ได้ข้อสรุปชี้ขาดถึงการพิจารณาเนื้อหามวลสารและธรรมชาติของเก่าของพระสมเด็จได้ในระดับหนึ่ง ทำให้รู้ว่าพระสมเด็จที่เคยคิดว่าแท้โดยดูจากเนื้อหาโดยรวมนั้น  จริง ๆ แล้วมวลสารของสมเด็จบางตัวจะเป็นตัวชี้ขาดซึ่งความเก่าไม่เก่าของพระได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งถึงแม้ว่าเนื้อหาจะดูหนึกนุ่มน่าดูเพียงใดก็ตาม ถ้ามวลสารที่เห็นมันผิดจากที่กำหนดแล้ว พระองค์นั้นจะต้องเป็นพระสร้างภายหลังและไม่ถึงยุคสมเด็จทั้งสิ้น  

            เนื่องจากการที่อาจารย์อริยะได้สะสมพระสมเด็จของสามวัดหลักและพระตระกูลสมเด็จแทบทุกวัดในสภาพพระสึกและเศษหักต่าง ๆที่ขาดความสวยงามแต่มวลสารจัดดูง่ายในเนื้อหาที่เรียกหากันว่าพระสมเด็จเนื้อครู    ไว้เป็นจำนวนมากกว่าสิบกล่องใหญ่ ที่ใช้เวลารวบรวมมามากกว่าสามปี    ตอนแรกาคิดว่าพระสมเด็จเหล่านั้นเมื่อได้ศึกษาผ่านไปแล้วก็คิดจะขายออกไปราคาถูก ๆ เพื่อเอาทุนคืน  

        แต่อาจารย์อริยะ เห็นว่าปัจจุบันมีผู้ที่นิยมพระสมเด็จเป็นจำนวนมากต้องประสบความยากลำบากในการศึกษาพระสมเด็จด้านการพิจารณาเนื้อหาและธรรมชาติความเก่าเนื่องจากขาดตัวอย่างพระสมเด็จเนื้อครูเพื่อที่จะนำมาศึกษา  ดังนั้น   การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผ่านเศษหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระกูลสมเด็จ   อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่พอช่วยเหลือให้นักนิยมพระสมเด็จให้มีสายตาที่พอจะสามารถวินิจฉัยและประเมินถึงสภาพความเก่าของพระสมเด็จได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าจึงได้เปิดหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ เพื่อศึกษาพระสมเด็จด้วยการพิจารณาเนื้อมวลสารและธรรมชาติความเก่าเชิงเปรียบเทียบผ่านเศษแตกหักของพระสมเด็จทั้งสามวัดและพระตระกูลสมเด็จขึ้น 

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาพระสมเด็จในแนวทางดังกล่าวกับ  อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช    โดยผู้สนใจในการศึกษาอาจจะศึกษาพระสมเด็จเนื้อครูทุกองค์ผ่านทางเวปไซต์ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย  ที่ตั้งอยู่บนเวปไซต์ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ตามสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า  หรือถ้าต้องการศึกษาพิจารณาส่องดูเนื้อหามวลสารจากองค์ จริง  ก็สามารถติดต่อเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ ในการควบคุมของ ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย  โดยติดต่อกับอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช โดยตรง

****************************************************************************

หลักสูตรที่เปิดการฝึกอบรม

1. หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับ 1 

เนื้อหาหลักสูตร :  ศึกษาพื้นฐานการพิจารณามวลสารพระตระกูลพระสมเด็จเนื้อครูยุคต่าง ๆ

 2. หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับ 2 

เนื้อหาหลักสูตร :การพิจารณามวลสารพระสมเด็จวัดระฆัง และ พระตระกูลสมเด็จที่เกี่ยวข้อง (เนื้อเหลืองแก่น้ำมัน) (เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร  1 เท่านั้น)

3. หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับ 3 

เนื้อหาหลักสูตร :การพิจารณามวลสารพระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จบางขุนพรหมและพระตระกูลสมเด็จที่เกี่ยวข้อง  (เนื้อแกร่งแก่ปูน) (เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร  1 เท่านั้น)

4. หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับ 4 

เนื้อหาหลักสูตร :   การพิจารณามวลสารพระสมเด็จวัดเกศไชโย และ พระตระกูลสมเด็จที่เกี่ยวข้อง (เนื้อเหลืองแก่น้ำมัน) (เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร  1 เท่านั้น)

 

*******************************************************************************

 

รายละเอียดหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ

 

1. หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับ 1 

เนื้อหาหลักสูตร :  ศึกษาพื้นฐานการพิจารณามวลสารพระตระกูลพระสมเด็จเนื้อครูยุคต่าง ๆ

 จำนวน 4 ยุค  ได้แก่

·       ยุค 1 พระที่มีอายุมากกว่าพระสมเด็จ

พระสมเด็จอรหัง    พระวัดพลับ  พระวัดโค่ง   พระกรุวัดทัพข้าว พระกรุวัดสามปลื้ม

·       ยุค 3 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2414-2450

พระสมเด็จปิลันทร์    พระวัดรังษี   พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ  พระกรุวัดเงินคลองเตย

พระสมเด็จวัดโพธิ์เกรียบ  พระสมเด็จหลวงปู่ภู  วัดอินทรวิหาร พระสมเด็จวัดทรงประมูล

 พระวัดปากบาง พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น  วัดสะพานสูง พระสมเด็จ  หลวงปู่อ้น วัดบางจาก พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว พระกรุวัดอัมพวา

·       ยุค 4  พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2450-2480

พระสมเด็จ  เจ้าคุณสุนทร  วัดกัลยา     พระสมเด็จ  พระครูสังฆ์  วัดอินทรวิหาร  พระสมเด็จแช่น้ำมนต์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี  พระสมเด็จมฤคทายวัน   พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น  วัดคลองสิบสอง   พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ  วัดตะโน  พระกรุวัดคู้สลอด  จ.อยุธยา พระสมเด็จพิมพ์อรหัง กรุวัดชนะสงคราม

·       ยุค 5 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2481-2594

พระสมเด็จหลวงปู่นาค  วัดระฆัง ยุคต้น   2485  พระสมเด็จพระครูมูล  พิมพ์ทรงเจดีย์ 2485    พระชุดสระหลวงปู่เผือก  รุ่นอินโดจีน   พระสมเด็จหลวงพ่อครื้น  วัดสังโฆ   พิมพ์เข่าบ่วง พระสมเด็จหลวงปู่รอด  วัดเกริ่น พระกรุวัดอัมพวัน   พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม  วัดศรีเรืองบุญ 

·       ยุค 6 พระที่สร้างภายหลังพระสมเด็จ  2494-2510

พระสมเด็จหลวงปู่นาค  วัดระฆัง ยุคกลาง  2495 พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา  2495   

พระสมเด็จหลวงปู่เผือก  วัดกิ่งแก้ว รุ่นสร้างเจดีย์   2496  พระสมเด็จเผ่า  วัดอินทรวิหาร  2495

พระสมเด็จ  วัดประสาทบุญญาวาศ 2506  พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดอินทรวิหาร 2502

พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดอินทรวิหาร 2502  พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พ.ศ. 2509

 

2. หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับ 2 

เนื้อหาหลักสูตร :การพิจารณามวลสารพระสมเด็จวัดระฆัง และ พระตระกูลสมเด็จที่เกี่ยวข้อง (เนื้อเหลืองแก่น้ำมัน) (เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร  1 เท่านั้น)

·       เรียนรู้จากชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆัง  เนื้อเหลืองแก่น้ำมัน

·       เรียนรู้เทียบเคียงจากพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อเหลืองแก่น้ำมัน

พระสมเด็จอรหัง    พระวัดพลับ  พระวัดโค่ง   พระกรุวัดทัพข้าว    พระวัดรังษี   พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ  พระสมเด็จวัดโพธิ์เกรียบ  พระสมเด็จหลวงปู่ภู   พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น  วัดสะพานสูง พระสมเด็จ  หลวงปู่อ้น วัดบางจาก  พระกรุวัดอัมพวา    พระสมเด็จ  พระครูสังฆ์  วัดอินทรวิหาร   พระสมเด็จมฤคทายวัน  หลวงปู่นาค วัดหัวหิน  พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น  วัดคลองสิบสอง   พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ  วัดตะโน  พระสมเด็จหลวงปู่นาค  วัดระฆัง ยุคต้น   2485  พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์ พิมพ์ทรงเจดีย์ 2485 พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์ พิมพ์มีหน้าตา  2495 พระชุดสระหลวงปู่เผือก  รุ่นอินโดจีน 

 

3. หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับ 3 

เนื้อหาหลักสูตร :การพิจารณามวลสารพระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จบางขุนพรหมและพระตระกูลสมเด็จที่เกี่ยวข้อง  (เนื้อแกร่งแก่ปูน) (เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร  1 เท่านั้น)

·       เรียนรู้จากชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆัง  เนื้อเแกร่งแก่ปูน

·       เรียนรู้จากชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม  เนื้อแกร่งแก่ปูน

·       เรียนรู้เทียบเคียงจากพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อแกร่งแก่ปูน

พระสมเด็จอรหัง    พระวัดพลับ  พระวัดโค่ง    พระกรุวัดสามปลื้ม    พระกรุวัดเงินคลองเตย

พระสมเด็จวัดโพธิ์เกรียบ  พระสมเด็จหลวงปู่ภู  วัดอินทรวิหาร พระสมเด็จวัดทรงประมูล

 พระสมเด็จหลวงปู่ทรัพย์ วัดปากบาง พระสมเด็จกรุวัดพระแก้ว พระสมเด็จ  เจ้าคุณสุนทร  วัดกัลยา     พระสมเด็จ  พระครูสังฆ์  วัดอินทรวิหาร  พระสมเด็จแช่น้ำมนต์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี      พระกรุวัดคู้สลอด  า พระสมเด็จพิมพ์อรหัง กรุวัดชนะสงคราม  พระสมเด็จหลวงปู่เผือก  วัดกิ่งแก้ว รุ่นสร้างเจดีย์   2496 พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม  วัดศรีเรืองบุญ 

 

4. หลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จระดับ 4 

เนื้อหาหลักสูตร :   การพิจารณามวลสารพระสมเด็จวัดเกศไชโย และ พระตระกูลสมเด็จที่เกี่ยวข้อง (เนื้อเหลืองแก่น้ำมัน) (เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร  1 เท่านั้น)

·       เรียนรู้จากชิ้นส่วนและพระสมเด็จวัดเกศไชโย  พิมพ์นิยม เนื้อเหลืองแก่น้ำมัน

·       เรียนรู้จากพระสมเด็จวัดเกศไชโย  พิมพ์ตลก เนื้อเหลืองแก่น้ำมัน

·       เรียนรู้จากพระสมเด็จวัดเกศไชโย  กรุวัดโพธิ์เกรียบ เนื้อเหลืองแก่น้ำมัน

·       เรียนรู้เทียบเคียงจากพระตระกูลสมเด็จที่มีเนื้อเหลืองแก่น้ำมัน

พระสมเด็จอรหัง    พระวัดพลับ  พระวัดโค่ง   พระกรุวัดทัพข้าว    พระวัดรังษี   พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ   พระสมเด็จหลวงปู่ภู   พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น  วัดสะพานสูง พระสมเด็จ  หลวงปู่อ้น วัดบางจาก  พระกรุวัดอัมพวา    พระสมเด็จ  พระครูสังฆ์  วัดอินทรวิหาร   พระสมเด็จมฤคทายวัน  หลวงปู่นาค วัดหัวหิน  พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น  วัดคลองสิบสอง   พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ  วัดตะโน  พระสมเด็จหลวงปู่นาค  วัดระฆัง ยุคต้น   2485  พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์ พิมพ์ทรงเจดีย์ 2485 พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศน์ พิมพ์มีหน้าตา  2495 พระชุดสระหลวงปู่เผือก  รุ่นอินโดจีน 

************************************************************************************

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมในหลักสูตรเซียนมวลสารสมเด็จ

 

ค่าฝึกอบรม   :  หลักสูตรละ 1,000 บาท
                        (ถ้าเลือกเรียนทั้ง
4 หลักสูตร ลดพิเศษเหลือ 3,000 บาท พร้อมมอบพระ

                        สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง เป็นของสมนาคุณ  1 องค์)

ระยะเวลา      :  2 ชั่วโมง / หลักสูตร

สถานที่อบรม :  ศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย  อาคารห้องสมุดชั้น 1

                          โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ติดต่อฝึกอบรม:  อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

                                   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย    

                  โทร  081-8033630

 

*******************************************************************************

หมายเหตุ    :  ค่าฝึกอบรมที่ได้รับมอบเป็นการกุศลให้กับมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม  และสมทบทุนซื้อสื่อการสอนในโครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาการ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

*******************************************************************************