ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู ผู้บริหาร และพนักงาน  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็ปไซค์